header

Det är i medierna som stora delar av vår världsbild skapas. Hur vi ser på ett företag, en organisation, en myndighet eller en person bestäms till stor del av vad vi har läst om dem i medierna. Ett av de mest effektiva sätten att påverka omvärldens bild är därför att göra det på redaktionell plats och när det gäller framgångsrikt arbete med medierelationer finns det inga genvägar. Glöm ”kupper” och ”tricks”. Det handlar om att målmedvetet och på lång sikt bygga upp och upprätthålla en förtroendefull och professionell relation till redaktioner och journalister.

Ett möte med en journalist är en möjlighet, inte ett hot. För att kunna utnyttja den möjligheten maximalt gäller det dels att förstå hur journalister arbetar och tänker, dels själv kunna förmedla sina budskap på ett effektivt sätt. Nyckeln i det arbetet är förberedelser. På samma sätt som det är viktigt för journalisterna att förbereda sig inför mötet med intervjupersonen är det viktigt att intervjupersonen förbereder sig inför mötet och budskaps- och medieträning är en viktig del av det förberedelsearbetet.

Budskapsträning är en lika viktig del av utbildningarna som det som brukar kallas medieträning. Erfarenheterna och kunskaperna som träningen ger ska kunna användas både i mötet med journalister och när man kommunicerar i andra kanaler, till exempel på sin egen webbplats och på sociala medier.

Ottosson Kommunikation skräddarsyr budskaps- och medieträningar efter uppdragsgivarens behov. Träningarna förbereder deltagarna för mötet med journalister och andra målgrupper. Det handlar om kunskap och retorik, det handlar om teori och praktik.

Teorin handlar i första hand om hur journalister och redaktioner arbetar och fungerar, hur det ser ut på journalisternas spelplan och de regler som journalisterna spelar efter. Deltagarna får också konkreta råd och tips kring vad de ska tänka på när de möter en journalist. Praktiken handlar om att deltagarna får testa och slipa sina budskap i realistiska övningssituationer som utgår ifrån deltagarnas verklighet, i första hand genom intervjuövningar framför kamera.

Träning handlar enligt Svenska Akademiens ordbok om att ”metodiskt förbättra någons färdigheter genom särskilt anpassade övningar”. Budskaps- och medieträning handlar om att förbättra deltagarnas färdigheter i att kommunicera sina budskap. Träning ger helt enkelt färdighet som gör det lättare att nå fram till sina målgrupper och därigenom nå sina mål.