header

Vecka 16 - Gapstock

speciellt utformad och på offentlig plats placerad stock vid vilken missdådare spändes fast för att beskådas och hånas

Källa: Nationalencyklopedins ordbok